NITROX COURSE

Nitrox is a combination of nitrogen and oxygen. Usually nitrox breathing mixtures with an oxygen content higher than in normal air are used. Sometimes we refer to nitrox mixtures as "enriched air".

Successful graduates of the course can use a nitrox mixture with an oxygen content of up to 40%.

WHY NITROX?

– prodlouží nulové časy
– zkrátí nutné doby dekomprese, povrchové intervaly pro opakované ponory
– zkrátí nutné doby dekomprese, povrchové intervaly pro opakované ponory
– menší únava po ponoru
– sníží množství zbytkového dusíku v těle po vynoření
– zkrátí i čekací doby do odletu

REQUIREMENTS

– minimální věk 16 let
training level P**
– minimálně 25 ponorů – 10 ponorů do hloubky 30 m a více
– lékařská prohlídka

PRICE INCLUDES

– učební materiály
4 theory lessons
– 2 ponory
– certifikace CMAS Nitrox

NITROX COURSE

4 990 Kč
  • appointment by agreement
English