KURZ NITROX

Nitrox je kombinace dusíku a kyslíku. Obvykle bývá využíváno nitroxových dýchacích směsí o obsahu kyslíku vyšším než v běžném vzduchu. Někdy mluvíme o nitroxové směsi jako o „obohaceném vzduchu“.

Úspěšný absolvent kurzu může využívat nitroxovou směs s podílem kyslíku do 40 %.

PROČ NITROX?

POŽADAVKY

CENA ZAHRNUJE

KURZ NITROX

4 690 Kč / 180 €
  • Termín dle dohody
Czech